Sıkça Sorulan Sorular

Sunucu

Bu sayfa üzeinden

Deneme

How does it set up ?

Merve Denem

Hesap

Ödeme & Satın Alma

Kurulum & Kullanım

Sunucunuzun SSH Paneli üzerinden aşağıdaki kodu çalıştırarak ServerBond Kurulum işlemini başlatabilirsiniz.


sudo su;
      cd /;
      wget -O /installer.sh http://serverbond.com/agent/installer.sh;
      sudo chmod 777 /installer.sh;
     ./installer.sh b1a28340-0f83-11e9-8a61-4b49075d0439 b1a28960-0f83-11e9-a682-8f86f4114ed6 123